Gå direkt till innehåll
Stockholms stads bokslut 2020 - ordning och reda i ekonomin för omstarten

Nyhet -

Stockholms stads bokslut 2020 - ordning och reda i ekonomin för omstarten

Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden får stabila förutsättningar och kan utvecklas för att skapa en hållbar framtid för våra invånare. Vi har därför prioriterat att bromsa stadens skuldsättningstakt och skuldbörda samt öka egenfinansieringen av stadens investeringar. Sedan 2018 har vi minskat Stockholms stads skuldsättningstakt med 3,6 miljarder kronor och under 2020 har vi ökat egenfinansieringen av stadens investeringar. Det är ohållbart att bygga morgondagens Stockholm med lånade pengar. Läs mer här.

Majoriteten av stadens överskott för 2020 utgörs av 2,7 miljarder kronor i exploateringsintäkter och försäljningar, medan överskotten från de kommunala verksamheterna och statsbidragen står för cirka 800 miljoner kronor respektive cirka 900 miljoner kronor. Överskottet beror bland annat på den statliga ersättningen för sjuklönekostnader och begränsningar av den kommunala verksamheten som följd av pandemirestriktioner. Vi kommer att använda överskottet för att rusta Stockholm för framtiden, med satsningar på kompetensutveckling, klimatanpassning, digitalisering, trygghet och sociala investeringar.

Budgetöverskottet som nu presenteras fördelas på flera av stadens verksamheter för genomgripande framåtsyftande projekt. Bland annat så investeras 100 miljoner kronor i kompetensutveckling för våra medarbetare. Med en åldrande befolkning samtidigt som andelen barn och unga ökar behöver vi rätt kompetens till stadens kärnverksamheter. Därför satsar vi på specialistutbildningar inom bland annat demens och geriatrik för anställda i äldreomsorgen, språkutbildning inom äldreomsorg och förskola samt grundutbildningar inom LSS.

Välfärden ska säkras och utvecklas för framtiden med nödvändig digitalisering och välfärdsteknik. Genom nya investeringar på 100 miljoner kronor i en smart och uppkopplad stad fortsätter vi arbetet tillsammans med akademi och näringsliv för morgondagens välfärd som är långsiktigt hållbar.

En del av överskottet går till insatser som ska motverka att unga i riskzon dras in i kriminalitet. Vi tillför ytterligare 250 miljoner kronor i sociala investeringar för att motverka framtida utanförskap och social utsatthet. Medlen ska användas för att utveckla tidiga insatser och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Att förebygga problem i tid innebär både samhällsekonomiska och mänskliga vinster.

Omstarten av Sveriges huvudstad kräver att vi redan nu slår fast riktningen för Stockholm under 2020-talet. Den inneboende kraft som finns i vår stad ska tas tillvara genom investeringar som ger fler jobb, ökad trygghet och goda förutsättningar för alla stockholmare att bygga sig det liv de önskar i en stad med låga klimatutsläpp och en ren miljö. Det kräver en ansvarsfull långsiktigt ekonomiskt hållbar politik.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 91 26
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare för bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222