Gå direkt till innehåll
Finansborgarrådet om infrastrukturpropositionen: Svensk konkurrenskraft riskeras

Pressmeddelande -

Finansborgarrådet om infrastrukturpropositionen: Svensk konkurrenskraft riskeras

Regeringens infrastrukturproposition saknar nödvändiga investeringar till Stockholm och avgörande besked om flyget. Efter pandemin behövs både mod och vision för att stärka svensk konkurrenskraft menar Anna König Jerlmyr (M).


-Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och vi är beroende av goda kommunikationer regionalt, nationellt och internationellt. Regeringen saknar en helhetsvision om tillgängligheten till omvärlden och där alla transportslag kan bidra till att stärka tillgängligheten. Det är också av den anledningen jag och borgmästaren i Oslo verkar för en tågförbindelse mellan våra huvudstäder. Tyvärr saknas besked om förbindelsen Stockholm – Oslo i propositionen. Pandemin har också slagit brutalt mot Sveriges viktigaste flygplats Arlanda med resultatet att passagerarantalet har minskat med över 90 procent. Vi riskerar nu att tappa i konkurrenskraft mot övriga Norden där stora investeringar i flyget görs trots pandemin, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M).

Den nationella planen innehåller inga satsningar för ökad tillgänglighet till och från Arlanda. Samtidigt saknas fortfarande besked om Bromma flygplats framtid. Att inte planera för nödvändig flygkapacitet är oroväckande anser finansborgarrådet.

-Infrastrukturpropositionen innehåller inga besked om tillgängligheten till och från Arlanda. Kommunikationerna till Arlanda behöver förstärkas i ett läge när Trafikverket fastställt en riksintresseprecisering som tar höjd för ytterligare två parallellrullbanor. När pandemin är över och flyget återhämtar sig måste det finnas utrymme för framtida kapacitetsökningar. Vid sidan av det pågående arbetet för hållbara flygtransporter där en omställning sker till både bränslesnålare plan, biobränsle och el, så behöver kommunikationerna till och från Arlanda stärkas. Besked saknas också om Bromma flygplats. Det skapar stor oro i hela landet, regeringen behöver presentera en tydlig plan för hur svenskt inrikesflyg ska säkras, säger Anna König Jerlmyr.


Pressekreterare: Edward Tovi, 076-122 92 02

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02

Relaterade nyheter