Pressmeddelande -

40 mil för ett pass

- Ett indragande av antalet passexpeditioner betyder sämre service för medborgarna. I Norrbotten är det endast Luleå som har tillräckligt stor volym för att kunna vara passexpedition enligt Rikspolisstyrelsens riktlinjer. För en invånare i Arjeplog blir det 40 mils resa för att kunna göra sin passansökan. Detta innebär att många dessutom måste söka en dags ledighet från arbetet för att hinna med ärendet under öppettid. I detta fall, likaväl som för andra orter i Norrbotten, så innebär detta betydande kostnader för den enskilde. Det säger den moderate riksdagsledamoten Krister Hammarbergh med anledning av den skriftliga fråga han i dag ställt till justitieminister Thomas Bodström. Frågan bifogas nedan i sin helhet. _________________________________________________ För närvarande förbereds ett indragande av antalet passexpeditioner. Ett flertal av de i dag 246 passexpeditionerna kommer att upphöra med sin service. Enligt Rikspolisstyrelsens rekommendationer skall endast polisstationer där det hanteras fler än 5000 pass per år finnas kvar. Det är uppenbart att det kommer att leda till en försämrad service för medborgarna. I en tidigare fråga (2004/05:989) om vilka åtgärder som justitieministern avser att vidta för att säkerställa en god passervice för alla invånare så har justitieministern svarat att det inte bör betyda några större problem för medborgarna om de visar en viss framförhållning. I Norrbotten är det endast Luleå som har tillräckligt stor volym för att kunna vara passexpedition enligt riktlinjerna. Nu har även Kalix, Piteå och Gällivare nämnts som tänkbara passexpeditioner på grund av avstånden. Trots detta så innebär det att en innevånare i Arjeplog får resa åtminstone 40 mil för att kunna göra sin passansökan. För en invånare i Kiruna blir det 22 mils resa. I båda dessa fall måste många dessutom söka en dags ledighet från arbetet för att hinna med ärendet under öppettid. I båda dessa fall, likaväl som för andra orter i norrbotten, så innebär detta betydande kostnader för den enskilde. Eftersom justitieministern i sitt tidigare svar angett att han anser att polisens servicenivå även när det gäller passansökningar måste hålla en tillfredsställande nivå, så är min fråga: Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att korrigera de uppenbara olägenheter som uppstår i ett glest län som Norrbotten? För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik