Pressmeddelande -

90 procent får sänkt a-kasseavgift

 

Idag onsdag 21 maj debatterar riksdagen propositionen "En effektivare arbetslöshetsförsäkring" där regeringen föreslår att den förhöjda finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten ersätts med en arbetslöshetsavgift. Förslaget innebär bland annat en ökad differentiering i avgift mellan a-kassorna där arbetslösheten i den enskilda a-kassan får ett ökat genomslag.

- Enligt prognosen innebär detta att 90 procent av alla medlemmar får sänkt avgift för sin arbetslöshetsförsäkring och att vi går från en snitt på 319 kr per månad till ett genomsnitt om 250 kr per månad. Det är resultatet av att fler får arbete och att sambandet mellan arbetslöshet och a-kassa förstärks. Det säger Tomas Tobé (m), riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Prognos för vad förändringen innebär för de olika a-kassorna bifogas.

Fakta om förslaget:
Avgiften ska betalas för varje kalendermånad och motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som arbetslöshetskassan har betalat ut under månaden. De regler som gäller för arbetslöshetskassornas uttag av medlemsavgifter - för att täcka den förhöjda finansieringsavgiften - ska också gälla arbetslöshetsavgiften.

Det innebär att en arbetslöshetskassa inte får ta ut medlemsavgift för att täcka arbetslöshetsavgiften av arbetslösa medlemmar. Inte heller får kassan ta ut mer än 300 kronor per månad i avgift av övriga medlemmar.

I propositionen finns fler förslag om ändringar. Definitionen av vem som är arbetslös utvidgas till att också omfatta sjukskrivna som därmed blir undantagna från arbetslöshetsavgift.

Ytterligare ett förslag är att karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen utökas från fem till sju dagar.

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2008 utom ändringen i karensvillkoret; den föreslås träda i kraft den 7 juli 2008.

Det föreslås också att definitionen av vem som är arbetslös - och som därmed inte behöver betala medlemsavgift som avser att täcka arbetslöshetsavgift - ska utvidgas på visst sätt.

Riksdagsledamot
Tomas Tobé
0706-68 31 00

 

 

Ämnen

  • Politik