Pressmeddelande -

Alliansen i Trafikutskottet besöker Volvo

I dag besöker Alliansen i Trafikutskottet Volvo i Göteborg för att diskutera företagets framtida möjligheter. Delegationen leds av Trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (m). Alliansledamöterna är inbjudna till en inspirerande dag där det dynamiska samarbetet mellan KNEG (Klimatneutrala godstransporter) och Volvo Lastvagnars Demo Center står i fokus. Jan-Evert Rådhström välkomnar i en kommentar möjligheten att få besöka Volvo.

- Att få möjlighet att besöka Volvo under dessa svåra omständigheter ger oss en större inblick och bättre möjligheter att tillsammans finna lösningar på problemen. Vi välkomnar nya idéer och innovationer inom fordonsindustrin och jag ser fram emot att ta del av det spännande och nyskapande samarbete som Volvo har inlett tillsammans med KNEG. Volvo har också stora förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt, säger Jan-Evert Rådhström vidare inför dagens besök.

- Vi måste tillvarata Volvos många utvecklingsmöjligheter, fordonsindustrin i Göteborg är viktig för hela Sverige och därför är det angeläget att fortsätta se framåt, avslutar Jan-Evert Rådhström.

Kontakt:
Jan-Evert Rådhström: 070-581 33 77

 

Évin Khaffaf
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 53 87
Mob: 073-682 81 11

Ämnen

  • Politik