Pressmeddelande -

Alliansens utmaningar inför framtiden

I dag presenterade alliansens partisekreterare rapporten "Alliansens utmaningar inför framtiden" vid ett seminarium i Almedalen. Rapporten bifogas i PDF-format.

Snart är det fem år sedan Alliansen vann valet 2006. Sverige har förändrats och det har hänt mycket i vår omvärld. En internationell finanskris och lågkonjunktur har lämnat spår både i vår omvärld och i Sverige. Många länder kämpar med efterdyningarna av finanskrisen och lågkonjunkturen. Konkret handlar problemen om hög arbetslöshet, budgetunderskott och nedskärningar i välfärden.
Sverige har kommit väl ur krisen och står väl rustat för att möta framtiden. Prognosen för tillväxten ligger på 4,6 procent för 2011 och 3,8 procent för 2012. De offentliga finanserna är starka och förväntas ge ett överskott på 10 miljarder kronor under 2011. Tack vare att ekonomin nu blir starkare kan vi, i ett läge då många andra länder lider av åtstramningar och sparpaket, istället genomföra fler satsningar på att få fler i arbete och på välfärden. Allt fler får arbete. Många människor har fått det bättre. I maj 2011 var det 105 000 personer fler i sysselsättning än samma månad föregående år. Svenskarna är inte längre världens mest sjukskrivna folk och antalet förtidspensionärer minskar.
Svensk ekonomi är urstark. Det går allt bättre för Sverige. Samtidigt kan vi aldrig vara nöjda och luta oss tillbaka. Tvärtom måste reformarbetet fortsätta. I den här rapporten beskriver vi ett antal utmaningar för Sverige framöver.
1. Fler i arbete och minskat utanförskap 2. Välfärden 3. Miljö och hållbar utveckling 4. Entreprenörskap och företagande 5. Skola och utbildning

Sofia Arkelsten (M), Henrik Hedberg 0733-28 59 49
Helene Odenjung (FP), Ylva Westlund 0708-54 90 52
Michael Arthursson (C), Susanne von Tiedemann 0702-451792
Acko Ankarberg (KD), Tommy Bernevång 0765-272506

Ämnen

  • Politik