Pressmeddelande -

Baylans rektorsförslag en blek blåkopia

-Det är inte rimligt att kraven på utbildning är svagare för skolans ledare än lärare. Det räcker inte med att 30-dagars befattningsutbildning görs obligatorisk. En ny akademisk rektorsutbildning måste skapas. Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik i en kommentar. -Vi ser framför oss en rektorsutbildning på avancerad akademisk nivå, som ger behörighet till forskarutbildning inom utbildningsledarskap. För att antas till rektorsutbildningen ska en akademisk examen krävas, minst motsvarande en kandidatexamen. -Den 5 januari presenterade moderaterna i DN en omfattande reformagenda för rektorsutbildningen och skolans ledarskap. Dagens artikel av Ibrahim Baylan i GP framstår som en blek blåkopia i jämförelse. 1. Inför behörighetskrav på rektorer. I dagens skollag ställs inga krav på den som vill bli rektor. Enligt 2 kap 2§ gäller att ?Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.? Hur denna ?insikt? ska visas, eller vilken utbildning som anses krävas, framgår inte. 2. Fördubbla resurserna till den statliga rektorsutbildningen Vi föreslår en omedelbar fördubbling av anslagen till rektorsutbildningen till totalt 100 miljoner kronor per år. Vi välkomnar också alternativa rektorsutbildningar och ökar resurserna till enskilda högskoleutbildningar med 60 miljoner kronor den kommande treårsperioden. 3. Stärk rektorns pedagogiska utvecklingsuppdrag Moderaterna avsätter 65 miljoner årligen för stärkt akademisk fortbildning av landets rektorer, enligt samma principer som vår tidigare presenterade lärarmiljard för fortbildning. 4. Stärk rektors befogenheter och ansvar för skolans resultat Skollagen ska också ange att rektor är ansvarig för skolans resultat, det vill säga att varje elev når kunskapsmålen.

Ämnen

  • Utbildning