Pressmeddelande -

Björling FN-talar om hiv/aids

Riksdagsledamot Ewa Björling 0708-12 20 57 Ewa Björling deltar i FN:s generalförsamlings högnivåmöte om hiv/aids i New York och kommer där hålla ett anförande om uppföljningen av FN:s deklaration från 2001 om bekämpning av hiv/aids och det förebyggande arbetet. Parallellt arrangeras en sammankomst av Interparlamentariska unionen (IPU), tillsammans med UNAIDS och UNDP där Ewa Björling är inbjuden att hålla ett anförande om behovet av att minska gapet mellan lagstiftningen och den praktiska tillämpningen för att bättre kunna bekämpa HIV. - Det finns två frågor som jag kommer att fokusera på. Dels är det oerhört viktigt att politiker världen över förstår vikten av långsiktiga satsningar när det gäller utveckling av ett vaccin mot HIV. Dessutom måste kvinnors rättigheter och ökat inflytande prioriteras tydligare för att vi fortsatt skall kunna bedriva ett effektivt arbete mot spridningen av HIV, säger den moderata riksdagsledamoten och HIV-forskaren Ewa Björling. - I många utvecklingsländer sker nu smittspridningen med en alarmerande takt hos kvinnor. Huvudfokus i kampen mot HIV borde därför vara frågan om kvinnors rättigheter. Detta är ett stort problem som måste belysas tydligare och då krävs också att man vågar diskutera kvinnors rättigheter mycket mer än idag. Kvinnor diskrimineras, blir slagna och våldtas. Många kvinnor är ekonomiskt beroende av sina män och de har ingen rätt att säga nej till sex utan kondom inom äktenskapet även om de har vetskap om att mannen är smittad. I vissa länder motarbetar man dessutom kondomanvändning. Handlingar som gör situationen än mer förfärlig både ur smittrisksynpunkt och rent rättsligt. Trots att många länder idag har lagar mot dessa skändande handlingar, följs de inte i verkligheten. - Vi måste inse att HIV är en pandemi som sprider sig över alla gränser. Politisk, kulturell och religiös hänsyn måste därför stå åt sidan för att kunna stoppa spridningen. Kan vi enas om detta skulle mycket vara vunnet för alla, men i första hand för utvecklingsländernas framtid. Niclas Bengtsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 41 05 +46-73-682 80 03

Ämnen

  • Politik