Pressmeddelande -

Bostadspolitiskt haveri och moraliskt moras

- Socialdemokraterna har regerat i 63 av de senaste 72 åren. Det bostadspolitiska haveriet har utvecklats till ett moraliskt moras. Det hade varit klädsamt om samhällbyggnadsminister Mona Sahlin tagit något som helst ansvar för den misslyckade socialdemokratiska bostadspolitiken som lett till den senaste tidens lägenhetsskandaler. Det säger den moderata talesmannen i bostadsfrågor Marietta de Pourbaix-Lundin med anledning av den aktuella debatt om bostadssituationen i Sveriges storstadsområden som i dag ägde rum i riksdagen med anledning den senaste tidens lägenhetsskandaler. - Tvång för kommunerna att inrätta bostadsförmedlingar och tvång för fastighetsägare att lämna lediga lägenheter till dessa är de enda lösningarna Mona Sahlin kom med för att avskaffa svart- och mygelmarknaden för hyresrätter. - Moderaterna vill att hyresrätten skall finnas kvar och då krävs en mer marknadsmässig hyressättning. Den som säger nej till detta gräver inte bara hyresrättens grav, utan accepterar också en fortsatt svart- och mygelmarknad. För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik