Pressmeddelande -

Buggning kan rädda liv i akuta situationer

- Möjlighet för polisen att använda buggning kan rädda liv vid allvarlig våldsbrottslighet. Lagen måste ändras för att möjliggöra användning av bild- och ljudövervakning i samband med pågående våldsbrott som gisslantagningssituationer. Det kräver riksdagsman Sten Tolgfors, Örebro, i en riksdagsmotion. - I dag finns tekniska hjälpmedel som kan ge polisen möjlighet att följa utvecklingen i en gisslansituation med både ljud och bild. Problemet är att dessa tekniska hjälpmedel till skillnad från i andra länder inte får användas i Sverige. - Mikrofoner kan användas för att polisen skall kunna höra vad som sägs i ett hus eller ett rum och följa hur en gisslantagares stämning förändras. Mycket små kameror kan ge polisen möjlighet att se vad som händer i den aktuella lokalen, följa gisslantagares minspel, deras utövande av våld, studera gärningsmännens beväpning och eventuell förekomst av sprängmedel som apterats i lokalen. - Den så kallade Buggningsutredningen var inriktad på att studera användning av buggning i syfte för polisen att förhindra eller utreda brott - inte att stoppa pågående situationer.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor