Pressmeddelande -

Där utanförskapet är som störst

En ny kartläggning som moderaterna beställt från Riksdagens utredningstjänst avslöjar att det finns hela 105 områden i Sverige där sysselsättningen är lägre än 50 procent. I flera av dessa utanförskapsområden lever mer än hälften av befolkningen på socialbidrag. Utanförskapsområdena uppvisar också långt högre siffror för brottslighet än riksgenomsnittet.

Mot bakgrund av detta föreslår den moderata delarbetsgruppen "Integration och arbete" ett Nystartsprogram för arbete och egen försörjning samt tryggare och bättre bostadsområden.


Några förslag i Nystartsprogrammet är:

* Skattelättnader vid företagsetablering
Arbetsgivaravgiften exklusive pensionsavgiften, bör slopas vid etableringar i de utsatta områdena om en andel av de nyanställda bor i området.

* Minska socialbidragen
Mot bakgrund av det kraftiga socialbidragsberoendet i de utsatta områdena föreslår arbetsgruppen att socialbidraget anpassas för att mer likna a-kassan och de reformer som Alliansregeringen genomfört där.

* Bättre och bredare Nystartscenter

Nystartscentret ska finnas i varje område med arbetsförmedling och företaganderådgivning.

* Ökad mångfald i upplåtelseformer och ägande
I områden med en hög andel hyresrätter är det önskvärt med fler ägda bostäder samt en ökad mångfald av hyresvärdar.

* Miljonprogrammet Vision 2020
Miljonprogrammets bostäder ska vara renoverade 2020.

* Nolltolerans mot brott
och störningar
Den höga brottsutsattheten måste bemötas kraftfullt, inte minst vardagsbrotten.

En nationell samordnare bör ha det samordnande ansvaret. Nystartscentren är nav i insatsen, men det största arbetet görs av lokala krafter där organisationer, företag, kommuner och myndigheter har viktiga roller att fylla.

- Vi kan inte acceptera att hela områden lämnas vid sidan av det övriga samhället. Nu krävs det riktade reformer för att båda öka andelen som arbetar och för att skapa en tryggare boendemiljö. Sverige har inte råd att vänta, säger Tomas Tobé, riksdagsledamot (m).

- För de barn och ungdomar som växer upp i områden med hög arbetslöshet är det viktigt att vi kraftsamlar. De behöver möta vuxna som har ett jobb att gå till och som kan visa att det är möjligt att bryta ett långt utanförskap, säger Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot (m)

Delarbetsgruppens rapport bifogas.

Tomas Tobé
Riksdagsledamot (m)
0706- 683 100

Elisabeth Svantesson
Riksdagsledamot (m)
0702- 306 202

Ämnen

  • Politik