Pressmeddelande -

Dyster arbetsmarknad kräver ny politik

- Den dystra utvecklingen på arbetsmarknaden i oktober visar på att det måste till en ny politik för att få ned arbetslösheten. Det säger Anders G Högmark, moderaternas talesman i arbetsmarknadsfrågor. - Det går inte att, som regeringen, vänta på att konjunkturförbättringen automatiskt ska göra att sysselsättningen ökar. Det behövs åtgärder som förändrar de strukturella förhållandena på arbetsmarknaden. Att öka AMS-åtgärderna betyder bara att den öppna arbetslösheten blir lägre. Nästan 3 procent av arbetskraften är nu i åtgärder. Det är inte acceptabelt. - Vad som är än mer bekymrande är att allt fler människor befinner sig utanför arbetskraften. Enligt AKU ökade denna grupp med hela 70 000 personer i oktober jämfört med förra året. Det är ett ofantligt slöseri med mänskliga resurser att så många känner att det inte finns jobb för dem och därför inte heller söker något jobb. Det är också djupt oroande att det stora flertalet i denna grupp antingen var sjuka eller förtidspensionerade, något som AKU:s undersökning visar.

Ämnen

  • Arbetsliv