Pressmeddelande -

EU-motståndarna borde ge upp

- EU-motståndarna borde ge upp. Verkligheten talar emot dem. Europasamarbetet har gett Europas folk större förutsättningar för fred och välstånd än någon tidigare generation européer upplevt. Fler än någonsin lever i en stabil demokrati och rättstat, som är grunden och en förutsättning för medlemskap i Europeiska unionen. Tillsammans kan vi påverka grundläggande förutsättningar för handel, miljö och säkerhet genom en demokratisk process som aldrig varit möjlig annars. Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark när Europadagen firas idag den 9 maj. - De som fortfarande bekämpar EU och Sveriges medlemskap arbetar för ett Europa med gränser, utan samarbete och utan de tydliga krav på rättstat, marknadsekonomi och demokrati som präglat och präglar utvecklingen i alla ansökarstater. Det vore ett steg tillbaka till en tid då kortsiktiga nationella intressen ställde länder emot varandra och ställde små stater vid sidan om de stora staternas uppgörelser. - Det är en paradox att de som fortfarande bekämpar Europasamarbetet är de som driver på för en EU-politik som innebär att man lägger sig i medlemsstaternas avgöranden medan Europavännerna vill respektera subsidiariteten. EU är liksom varje demokratisk process beroende av de beslut som fattas. Om motståndarna i dag erkänner de grundläggande utmaningar som EU lyckats möta skulle de också bidra till ett bättre EU. __________________ Niclas Bengtsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 41 05 +46-73-682 80 03

Ämnen

  • Politik