Pressmeddelande -

Expertgrupp presenterar förebyggande åtgärder mot sexualbrott

Riksdagsledamot Anna König Jerlmyr (m) 0706- 482 500 Riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr tog i höstas initiativet till att samla experter som dagligen arbetar med våldtäktsförövare och offer. Idag presenterar gruppen konkreta åtgärder för att förebygga och motverka våldtäkter. Bland åtgärderna föreslås bland annat obligatorisk behandling av våldtäktsdömda, inrättandet av Trygghetshus samt en nationell stödtelefonlinje. - Jag vill höja våldtäktsbrotten på den politiska agendan. Det räcker inte med fler poliser för att motverka våldtäkter och sexualbrott i samhället. Problemet är mer komplext än så och vi måste med all kraft sätta in åtgärder som stödjer offer, behandlar förövare och ser till att fler anmälningar leder till åtal, säger Anna König Jerlmyr. - I den politiska debatten hör man nästan enbart om politiska åtgärder som ska sättas in efter att en våldtäkt skett, inte före. Nu lägger vi fram förslag på insatser som kan sättas in för att långsiktigt förebygga och få ner andelen våldtäkter. Allt är möjligt, men det handlar om politisk vilja och om resurser, säger Anna König Jerlmyr. Handlingsplanen omfattar en rad förslag som riktar sig mot många områden. Bland annat föreslås åtgärder för att förbättra kvaliteten när det rör offers juridiska stöd. Planen föreslår också frivilliga behandlingshem dit förövare kan vända sig som upplever att de ligger i riskzonen att begå övergrepp. Handlingsplanen presenteras idag kl 13.30 på Mynttorget 1 i Riksdagen samt bifogas. För ytterligare information kontakta: Åsa Löfvendahl Politisk sekreterare, Moderata Riksdagskansliet Tel. 08-786 4527 Mob. 0734 437720

Ämnen

  • Politik