Pressmeddelande -

Fler personliga ombud

- Verksamheten med personliga ombud bör göras obligatorisk. Det kräver moderaternas socialpolitiska talesman Cristina Husmark Pehrsson med anledning av att Socialstyrelsen påvisat att verksamheten starkt bidrar till en förbättrad livssituation för många människor med psykisk sjukdom. Bland annat sjönk kostnaderna för sluten psykiatrisk vård till hälften för personer som tilldelats personligt ombud. Även kostnaderna för den öppna vården har kunnat reduceras. - I dag har 85 procent av landets kommuner personliga ombud. Siffran bör vara 100 procent. Men om verksamheten ska bli obligatorisk krävs att riksdagen skjuter till medel så att finansieringsprincipen respekteras. I dag täcker statsbidraget för personliga ombud bara 75 procent av lönekostnaden och omfattar inte heller de omkostnader som kommunerna har. - Moderaterna har föreslagit en ökning av anslaget för personliga ombud från dagens 90 miljoner kronor årligen till 290 miljoner. Detta möjliggör att systemet med personliga ombud blir permanent och heltäckande. --------- Riksdagsledamot Cristina Husmark Pehrsson 070- 343 96 45

Ämnen

  • Politik