Pressmeddelande -

Förstärkt skydd för personliga integriteten vid kreditupplysningar

Idag har konstitutionsutskottet lämnat sitt yttrande till finansutskottet över propositionen ”Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning”. Konstitutionsutskottet, som är ansvarigt utskott i riksdagen för grundlagsfrågor, ställer sig bakom förslaget, som innebär en förstärkning av den personliga integriteten.


– Vi ställer oss bakom att förstärka skyddet för den personliga integriteten så att den kan värnas även vid kreditupplysningsverksamhet via internet. Samtidigt kommer merparten av informationen i upplysningarna även fortsättningsvis att vara tillgänglig för journalister. Detta i form av offentliga, allmänna handlingar hos myndigheterna säger Andreas Norlén, moderat ledamot i konstitutionsutskottet.  


Kreditupplysningsföretag får enligt gällande rätt bara förmedla kreditupplysningar om privatpersoner till den som har ett legitimt behov av informationen. Kravet på legitimt behov har setts som ett viktigt skydd för den enskildes personliga integritet. I och med det nya förslaget kommer i fortsättningen samma krav ställas även på kreditupplysningsverksamhet via internet.


- Det här ärendet är ett bra exempel på de svåra intresseavvägningar som ibland måste göras mellan å ena sidan den enskildes personliga integritet och å andra sidan yttrande- och tryckfrihet. Regeringen har i förslaget lyckats uppnå en balans mellan dessa båda viktiga intressen, säger Per Bill, moderat ledamot och vice ordförande i konstitutionsutskottet.


De föreslagna bestämmelserna ska också ses i ljuset av det stärkta skyddet för den personliga integriteten som - förutsatt riksdagens beslut - införs genom den nya föreskriften i 2 kap. 6 § regeringsformen från och med 1 januari 2011.


- Här ser vi en möjlighet för riksdagen att ge det nya grundlagsskyddet ett reellt innehåll och detta välkomnar vi, avslutar Andreas Norlen och Per Bill.

Ämnen

  • Politik