Pressmeddelande -

Fri etableringsrätt för kvalité och valfrihet

Anders Knape (m) 070- 634 60 04 Lennart Gabrielsson (fp) 070- 543 51 22 Lars O Molin (kd) 070- 533 77 24 Stig Davidson (c) 070- 638 26 74 - Fri etableringsrätt löser problem för kommunerna och är bra för både valfriheten och kvaliteten inom förskolan. Det säger de fyra borgerliga gruppledarna i Sveriges Kommuner och Landsting idag. Alliansens företrädare vänder sig också emot att ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting, Ilmar Reepalu (s), uttalat sig i frågan på hela organisationens vägnar. - Frågan har inte behandlats politiskt inom Sveriges Kommuner och Landsting. Det är olyckligt att Reepalu försöker ge sken av att så är fallet. Mångfald och valfrihet kan inte ses som en kostnad. Tvärtom är såväl mångfalden som valfriheten en förutsättning för att kommunerna ska kunna erbjuda en barnomsorg som lever upp till de krav Sveriges barnfamiljer har rätt att ställa. De längsta barnomsorgsköerna finns i socialdemokratiskt ledda kommuner. Då är det minst sagt konstigt att det är just socialdemokraterna som protesterar mot förslaget. __________________ Mårten Wennberg Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm + 46-8-786 45 15 + 46-73-682 81 11

Ämnen

  • Företagande