Pressmeddelande -

Fusk och frånvaro är alltid fel, Baylan!

- Statsrådet Baylan lovar att motverka fusket med studiehjälp. Varje gång ett socialdemokratiskt statsråd erkänner att det finns fusk och försöker stävja det applåderar jag. Det säger Margareta Pålsson, moderat riksdagsledamot i utbildningsutskottet, i en kommentar till att Ibrahim Baylan ger Skolverket i uppdrag att rapportera elevers frånvaro till CSN. - Men det finns många goda skäl till varför frånvaro i skolan ska motverkas. Bidragsfusk är bara ett av dem. Elever har svårare att lära sig om de inte är med på lektionerna och lärarnas uppgift blir mycket besvärligare då. - Elever bör ha samma skyldighet att vara i skolan som vuxna har att vara på jobbet. Det ska finnas goda skäl innan en frånvaro räknas som giltig. Frånvaron bör inte bara rapporteras till CSN utan bör även finnas med på betygen. Att vara på plats och genomföra den utbildning man sökt är en viktig information som betyget bör förmedla. - Fusk och frånvaro är alltid fel – oavsett om det handlar om bidrag eller skolgång. För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik