Pressmeddelande -

Gäller Orbacks eller Baylans syn på friskolor, statsministern?

- Skolministern och integrationsminister ger fullständigt motstridiga besked om regeringens inställning till konfessionella friskolor. Den ene vill stoppa, den andre vill bevara dem. Regeringen är kollektivt beslutsfattande. Statsministern måste därför omedelbart klara ut vad som egentligen är regeringens linje och hur den avser att agera. Det säger moderaternas skolpolitiske talesman Sten Tolgfors, som idag ställer en fråga där han kräver besked av statsministern om de konfessionella skolornas framtid. - Baylans uttalande har väckt stor oro bland annat hos kristna friskolor. Skall konfessionella friskolor avvecklas, eller inte? Frågan återges nedan i sin helhet ------------------------------------------- FRÅGA TILL STATSRÅD 2004-11-16 Till statsminister Göran Persson Gäller Orback eller Baylans syn på friskolor? Skolministern och integrationsminister ger fullständigt motstridiga besked om regeringens inställning till konfessionella friskolor. Den ene vill stoppa, den andre vill bevara dem. Regeringen är kollektivt beslutsfattande. Statsministern måste därför omedelbart klara ut vad som egentligen är regeringens linje och hur den avser att agera. Baylans uttalande har väckt stor oro bland annat hos kristna friskolor. Skall konfessionella friskolor avvecklas, eller inte? Jens Orback: ”Jag tycker att det ska kunna finnas religiösa friskolor.” Likabehandlingsprincipen är viktigare än att säga att en friskola bidrar till isolering, om den följer svensk lag, uppger Orback till TT. Ibrahim Baylan hävdar motsatsen: ”Fördomar och motsättningar kan ha lättare att få fotfäste om inte elever träffas i en gemensam skola. Fristående skolor på konfessionell grund borde inte behövas i vårt moderna samhälle”. Ibrahim Baylan öppnar också för att helt stoppa bidragen till kristna friskolor. Endast internationella konventioner hindrar honom från att stänga dem: ”Han förklarar att han ännu inte har bestämt om han vill dra in bidragen till dessa skolor.” Vad avser statsministern göra för att klargöra hur regeringen kommer agera vad gäller förutsättningarna för konfessionella friskolor? Sten Tolgfors (m) För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik