Pressmeddelande -

Gemensamma borgerliga riktlinjer för den ekonomiska politiken

Moderaternas gruppledare, Mikael Odenberg, presenterade i dag ett gemensamt borgerligt förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. I detta betonas ökad och uthållig tillväxtpotential som ett viktigt mål. Huvudpunkterna i den ekonomiska politik vi vill genomföra är: - Ett brett program för att få människor i arbete. - Stimulans av det privata företagandet. Det krävs skatteförändringar, avregleringar, förnyelse av arbetsmarknads- och utbildningspolitiken och förnyelse av konkurrenspolitiken. Småföretagen måste få förbättrade villkor. - Det måste löna sig bättre att arbeta än vad det gör idag. Det behövs mer, inte mindre, arbete i Sverige. Det finns behov både av fler på arbetsmarknaden och att människor kommer ut i förvärvslivet tidigare och stannar längre. - Reformera de offentliga utgifterna. Kraven på hårdare prioritering gäller både socialförsäkringarna och den offentliga verksamheten. - Både kvinnors och mäns möjligheter måste tas tillvara. Det behövs betydande förändringar både i den offentliga och privata verksamheten, ändrade skatte- och arbetsmarknadsregler samt en förändrad familjepolitik. - En omfattande skattereform med lägre skatter och ett arbets- och tillväxtstimulerande skattesystem. Skatterna för både individer och företag behöver reformeras och sänkas. - Omfattande avreglering för att frigöra människors skaparkraft. - Förstärkt infrastruktur. För mer information se förslaget i helhet nedan:

Ämnen

  • Ekonomi, finans