Pressmeddelande -

Inbjudan till moderaternas framtidskonvent (påminnelse)

Pressinbjudan

Inbjudan till moderaternas framtidskonvent (påminnelse)

Den 28-29 november äger moderaternas framtidskonvent rum på Scandic Star i Sollentuna. Bifogat finner du anmälningsblankett samt program.

På konventet ska de arbetsgrupper som partistyrelsen tillsatt avrapportera till partiorganisationen. Konventet kommer till formen således att påminna om en partistämma. Det blir ett viktigt tillfälle för våra arbetsgrupper att få reaktioner på sina förslag innan de slutrapporterar till partistyrelsen i februari 2009 och arbetet vidtar med att formulera propositioner till partistämman samma år.

Tid:28-29 november
Plats:Hotell Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna


Anmälan:
Anmälan sker antingen via fax på 08- 786 54 30 eller via e-post till Petter Larsson på petter.larsson@moderat.se.

Sker anmälan via e-post är det viktigt att samtliga uppgifter på anmälningsblanketten anges.

Välkomna!


Petter Larsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 53 98
+46-73-682 80 03

Ämnen

  • Politik