Pressmeddelande -

Inga särlösningar för ungdomar

Riksdagsledamot Tobias Billström 0708 - 38 32 41 - Självfallet är det tråkigt att avhoppsfrekvensen bland unga kommunpolitiker är hög. Särlösningar ordnar dock inte ett problem som ytterst handlar om tilltron till politiken och dess förmåga att lösa problem. Intresset för lokala frågor kan inte trollas fram, det måste underhållas Det säger den moderata riksdagsledamoten Tobias Billström i en kommentar till Valmyndighetens rapport om att 40 procent av de kommunfullmäktigeledamöter som var högst 25 år när de valdes in 2002 har lämnat sina uppdrag. - Regeringens politik har ständigt avlövat möjligheterna för Sveriges kommuner att välja egna vägar att utvecklas. Riktade bidrag binder de aktiva till att bli verktyg och administratörer. Detta är den verkliga grunden till ett allmänt minskat intresse för politiken. Tro inte att unga förtroendevalda begriper detta sämre än den som är 40 eller 65. - Samtidigt är unga människor är mer rörliga än äldre. I kombination med en minskad tilltro till politiken leder detta till avhopp. Kommunernas försök att skapa ”låtsaspolitiker” i form av ungdomsråd och ungdomsfullmäktige bidrar dessutom till att öka känslan av maktlöshet. Lika kontraproduktivt är miljöpartiets förslag om att tillåta ungdomar att flytta och ändå behålla sin fullmäktigeplats – det vore verkligen att skapa en parallell demokrati! - Lösningen på problemen handlar alltid om att stärka det kommunala självstyret och att låta medborgarna på plats få makt. Då kommer också ungdomarna att få ökade möjligheter till lokalt inflytande. Intresset för lokala frågor kan inte trollas fram, det måste ständigt underhållas. Oscar Hållén Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 45 14 +46-73-682 80 08

Ämnen

  • Politik