Pressmeddelande -

König Jerlmyr (m) & Astudillo (s), Blocköverskridande nätverk för entreprenörer med utländsk bakgrund

Riksdagsledamot (m)
Anna König Jerlmyr
0706-48 25 00

Riksdagsledamot (s)
Luciano Astudillo
070-202 69 56

Anna König Jerlmyr (m) och Luciano Astudillo (s) tillkännager idag att man tar initiativ till bildandet av ett "nybyggarnätverk" i riksdagen. Syftet är att verka för ökad kunskap om och ökat intresse för frågor som berör villkoren för utlandsfödda entreprenörer och företagare i Sverige.

- Vi vet att företagare med invandrad bakgrund stöter på vissa problem när de startar eller expanderar sina företag. Det handlar exempelvis om språkliga hinder och begränsade kunskaper om svenskt regelverk. Trots detta är de lika framgångsrika efter företaggsstarten som svenskfödda företagare, säger König Jerlmyr och Astudillo i ett gemensamt uttalande.

Det nya nätverket ska främja kunskapsspridningen om hur exempelvis myndigheter, finansiärer och långivare kan underlätta för entreprenörer födda i ett annat land att ges likvärdiga möjligheter att starta och expandera befintliga företag.

- Nätverket kommer inte sträva efter särbehandling för företagare med en invandrad bakgrund. Däremot ska de självklart ha lika rätt- och möjligheter som alla andra, avslutar Anna König Jerlmyr och Luciano Astudillo.


__________________
Petter Larsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 53 98
+46-73-682 80 03

Ämnen

  • Företagande