Pressmeddelande -

Kriminalisera tvångsäktenskap

Riksdagsledamot
Ordförande m-kvinnorna
Magdalena Andersson
0706-459090


Idag deltar m-kvinnorna i UNIFEMs manifestation mot kvinnovåld på Sergels torg. Samtidigt ställer moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson krav på att kriminalisera tvångsäktenskap.

- Våld mot kvinnor är alltid avskyvärt. Det hedersrelaterade våldet och tvångsäktenskap är de värsta formerna av våld mot kvinnor. Jag har därför motionerat i riksdagen om att kriminalisera tvångsäktenskap. Det säger Magdalena Andersson.

- Det nödvändigt att markera att vi inte accepterar normer och attityder som inte tillåter kvinnor att själva välja vem dem vill leva med.


Motionen finns bifogad i sin helhet.


___________
Sebastian Carlsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 44 56
+46-736 82 80 08

 

Kriminalisera tvångsäktenskap

Förslag:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kriminalisera tvångsäktenskap.

Motivering:

I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till en trygg uppväxt och som vuxna har de rätt att välja vem de vill leva med. Ändå lever många kvinnor och tjejer i Sverige under andra premisser och sociala normer. Många kvinnor blir varje år bortgifta mot sin vilja eller tvingas ingå i arrangerade äktenskap. Tvångsäktenskap är förbjudet enligt svensk lag men dessvärre inte kriminaliserat. Hedersproblematiken är ny i förhållande till svenska lagar och existerande rutiner.

Hedersproblematiken bygger framförallt på ett patriarkalt familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande där mannen har en betydligt mer framträdande och överordnad roll än kvinnan. Kvinnans kyskhet och oskuld utgör viktiga grundstenar för familjens heder och om en ung kvinna talar med en utomstående man riskerar familjen att förlora sin heder. Hedersproblematiken drabbar hela familjen eftersom alla familjemedlemmar tvingas bidra genom sitt beteende till att upprätthålla familjens heder, men på olika sätt. Mannens heder kopplas främst till hans förmåga att kontrollera kvinnans sexualitet och försörja familjen, medan kvinnans heder enbart är knuten till hennes sexualitet. Det är viktigt att kvinnan är oskuld när hon gifter sig och därför betraktas kontrollen av kvinnans sexualitet som nödvändig för att upprätthålla familjens heder och rykte. Således är det viktigt att tidigt hitta lämpliga äktenskapskandidater för döttrarna i familjen.

Orsakerna till hedersrelaterade brott är flera, men som regel kan nämnas sociala, traditionella, kulturella men även individuella orsaker. Det kan ske när man lämnat en värld och strukturer som man känner igen och är trygg med. I en helt ny värld och i ett samhälle med andra sociala mönster, upplevs ofta förändringar som väldigt snabba och ibland hotfulla. Det kan skrämma, förvirra och skapa osäkerhet som leder till överbeskyddande och isolering. När det gäller brott och tvång som begås i hederns namn är det en fråga om attityder hos alla; polis, skola, bekanta, grannar och vänner. Normer och attityder som inte accepterar att en kvinna har rätt att välja vem hon vill leva med kan inte tillåtas. Vi måste kriminalisera tvångsäktenskap för att bryta gamla mönster och stödja dem som blir utsatta. Det är rimligt att den som bryter mot lagen ska åläggas ett straff för att lagen inte ska bli verkningslös.

Ämnen

  • Politik