Pressmeddelande -

Kunskapsskulden växer med vårbudgeten

Riksdagsledamot Sten Tolgfors 0739-14 50 00 - Den socialdemokratiska kunskapsskulden växer och kommer att drabba Sverige hårt när dagens kunskapsbrister måste repareras. När var fjärde elev varje år, inte når grundskolans kunskapsmål blir regeringens svar tillfälliga engångssatsningar på 100 från Rosenbad utvalda skolor. Ingenting görs för att stärka kvaliteten och kunskapsresultaten i skolan generellt. Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik, i en kommentar till vårbudgeten. - Regeringen särbehandlar både skolor och elever. Under ett par år ska stöd för fler vuxna i skolan ges till 100 av landets 5 000 skolor, som valts på grund av hög andel invandrarelever eller en hög andel icke behöriga till gymnasieskolan. För att en elev ska få del av dessa tillfälligt ökade resurser till skolan krävs att eleven går i just en av dessa 100 skolor. Elever i behov av extra stöd på andra skolor får ingen del i stödpengarna. - Regeringen förvandlar skolan till en treämnesskola, när man endast tar hänsyn till gymnasiebehörigheten. Regeringen tar heller inte hänsyn till riktningen i en skolas utveckling eller sociala sammanhang när den pekar ut skolor. Roberta Alenius Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 57 88 +46-73-682 81 13

Ämnen

  • Ekonomi, finans