Pressmeddelande -

Lagen om omskärelse måste snarast ses över

Riksdagsledamot Cristina Husmark Pehrsson 070-343 96 45 - En läkare verksam i Blekinge omskar under tortyrliknande former en tre veckor gammal bebis. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ger nu läkaren en varning. Det är uppenbart att de regler som finns inte har följts i det aktuella fallet. Lagen om omskärelse av pojkar måste därför snarast följas upp. Det säger den moderata riksdagsledamoten Cristina Husmark Pehrsson, som i dag har ställt en fråga till vårdminister Ylva Johansson i ärendet. - Barnet fick ingen bedövning, läkaren tvättade inte händerna, bar inte handskar och använde instrument som inte var sterilförpackade. Pojken blev två dygn senare förd till akutmottagning med bl.a. operationsområdet täckt av var. Han fick stanna en vecka på sjukhuset. Läkaren har tidigare fällts i tingsrätt för misshandel av små pojkar i samband med omskärelse. Han har också blivit avskedad från flera landsting. - Enligt beslutet från 2001 får omskärelse av pojkar endast utföras med den smärtlindring som ingreppet kräver och under betryggande hygieniska förhållanden. Ett grundläggande krav är att ingreppet sker på ett medicinskt och kirurgisk-tekniskt riktigt sätt och så att pojken inte utsätts för onödiga risker. Enligt beslutet skulle tillämpningen av lagen följas upp under fyra år från ikraftträdandet. Regeringen skulle återkomma till riksdagen med en bred redovisning av erfarenheterna av lagregleringen. Det är hög tid att det nu sker. __________________ Niclas Bengtsson Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 41 05 +46-73-682 80 03

Ämnen

  • Politik