Pressmeddelande -

(m) presenterar utrikespolitiska utgångspunkter

Imorgon, torsdagen den 30 september, presenterar moderaternas vice partiordförande Gunilla Carlsson moderaternas partimotion om utrikespolitik. Strax före pressträffen, kl. 12:00, kommer Gunilla Carlsson att delta i en interpellationsdebatt om situationen i Darfur. Interpellationen delges nedan i sin helhet. Tid: Imorgon, torsdagen den 30 september, kl. 12:30 Plats: Moderaternas riksdagskansli, Mynttorget 1, 4 tr. Välkomna! Interpellation om situationen/folkmorden i Darfur I regeringsförklaringen vid riksdagens öppnande den 14 september uttalade statsminister Göran Persson vikten av att Sverige ska gå i främsta ledet mot folkmord, massmord och etnisk rensning. Detta är lovvärt, men överensstämmer dock inte med hantering av situationen i Darfur. Förbrytelserna i Darfurområdet i västra Sudan har resulterat i en humanitär katastrof och konflikter i området har fått pågå i över ett år nu utan att omvärlden har reagerat och agerat med kraft. I flera månader har den regeringstrogna Janjawidmilisen begått grova övergrepp på regionens befolkning, där systematiska massvåldtäkter hör till bland de allvarligaste. Det råder ingen tvekan om att mord och misshandel sker systematiskt i Darfur. Folk fördrivs från sin försörjning av janjawidmilisen, vilket är att påtvinga levnadsvillkor som leder till att många svälter till döds. Det är handlingar som svarar mot de gärningar som utpekas i FN:s folkmordskonvention. I den står att för att det skall vara ett folkmord måste det ha skett vissa bestämda gärningar med ”avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp såsom sådan”. Att övergreppen är riktade mot gruppen afrikanska invånare i Darfur går att se genom att våldet i första hand riktas mot deras byar, att humanitär hjälp till dem har stoppats och att de har svårigheter att få läkarvård på sjukhus. FN:s säkerhetsråd har trots det valt att inte kalla övergreppen för folkmord, men i fördömmande ordalag sagt att de har en etnisk dimension. Den svenska regeringen har hittills valt att definiera situationen i Darfur som att den har samma karaktär som ett folkmord och ska hanteras med samma allvar och brådska som ett folkmord. Regeringen har således valt att närma sig frågan med försiktighet snarare än proaktivt och pådrivande. När nu statsminister Göran Persson i sin regeringsförklaring väljer att prata om Sveriges vilja att gå i främsta ledet mot folkmord och även väljer tala om att övergreppen i Darfur måste upphöra infinner sig följande frågetecken: Är statsministern villig att lämna den snävare tolkning av begreppet folkmord som regeringen hittills har gjort och istället aktivt leva upp till de deklarationer som uttalats i regeringsförklaringen samt även antagits vid den folkmordskonferens om prevention mot folkmord som hölls i Stockholm i våras? Är statsministern nu villig att följa amerikanska kongressens exempel för att med stöd i 1948 års folkmordskonvention uttala att de brott som sker i Darfur är ett folkmord?

Ämnen

  • Politik