Pressmeddelande -

Mandat för liberaliseringar

- Europaparlamentet har godkänt en bra kommission, som har ett starkt mandat för liberaliseringar och avregleringar i Europa. Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i europaparlamentet, efter parlamentets godkännande av José Manuel Barrosos EU-kommission. - Med ett så starkt stöd kan Barroso snabbt gå vidare i Lissabonprocessen och föra den från ord till handling. Europas marknader måste öppnas upp för konkurrens, det är en förutsättning för skapande av tillväxt och välstånd.

Ämnen

  • Politik