Pressmeddelande -

Miljöministern diskriminerar Sveriges jägare

- Miljöminister Lena Sommestad ägnar sig åt negativ särbehandling av Sveriges jägare, vapenägare och sportskyttar i frågan om det förbud mot blyammunition som regeringen har beslutat att införa från och med årsskiftet. Någon annan slutsats går inte att dra av Miljöministerns hantering av frågan där just blyammunition väljs ut för ett förbud samtidigt som andra former av bly tillåts spridas i betydligt större omfattning. Det säger ledamoten i riksdagens miljö- och jordbruksutskott Bengt-Anders Johansson (m) i en kommentar till den interpellation som lämnats till miljöminister Lena Sommestad i riksdagen i dag. - Hela behandlingen av frågan om ett förbud mot blyammunition väcker stora frågetecken som måste rätas ut om regeringen ska kunna behålla någon trovärdighet gentemot Sveriges vapenägare och jägare. Miljöministern måste svara på frågor som varför ett förbud ska rikta sig just mot bly i jaktammunition? Då det saknas säker ersättningsammunition utgår jag ifrån att miljöministern tar på sig ansvaret för alla djur som blir skadeskjutna efter årsskiftet. - Miljöministern själv bär också ansvaret för att det kommande förbudet mot blyammunition inte förberetts genom en ordentlig konsekvensutredning, och för detta förtjänar hon allvarlig kritik. Om det är så att miljöministern viker sig för kritiken och drar tillbaka förbudet såsom Sveriges Radio Jönköping rapporterat vore det bra om detta meddelas till Sveriges alla jägare, vapenägare och sportskyttar och också till de folkvalda i Sveriges riksdag. ---------------------- Frågorna i interpellationen till miljöminister Lena Sommestad bifogas nedan: 1. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att klargöra skälen till att regeringen valt att negativt särbehandla en användargrupp av bly, nämligen vapenägare, på det sätt som beskrivits ovan? 2. Vilka skäl anför statsrådet för att genomföra förbudet mot blyammunition givet den kunskap som finns om effekterna av ammunitionsbly både vad gäller giftighet och minskade mängder för fastmarksjakt? 3. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att förklara den särbehandling som ammunitionsbly har utsatts för i jämförelse med det befintliga regelverket på området? 4. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att klarlägga sitt ansvar för den ökade skadeskjutning som ett förbud av ammunitionsbly kommer att föra med sig? 5. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att klarlägga regeringens undfallenhet att genomföra en konsekvensutredning av det planerade förbudet mot blyammunition? Bengt-Anders Johansson (m) För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik