Pressmeddelande -

Moderat miljard för höjd kvalitet i förskolan

Riksdagsledamot Sten Tolgfors 0739-14 50 00 - Moderaterna satsar 1,1 miljarder på att stärka förskolans pedagogiska kvalitet och säkerställa fortbildning av förskolans lärare. Detta för att bättre förbereda barn för skolans läs- och skrivinlärning. Totalt ökar moderaterna resurserna till skolan med 6,7 miljarder kronor de kommande tre åren. Socialdemokraterna å sin sida underfinansierar den svenska skolan. Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik, med anledning av att moderaterna idag presenterar sin vårbudget. - Vi gör insatser för att ingen elev ska gå osedd genom grundskolan, stärker lärares kompetens och ledarskapet i förskola och skola. Moderaterna avsätter en miljard kronor per år för att öka lärares möjligheter till akademisk fortbildning samt 150 miljoner kronor per år på skolnära forskning, från 2008. Vi avsätter också 65 miljoner kronor per år för rektorers fortbildning. Satsningen på förskolan inkluderar 400 miljoner kronor för förskollärares fortbildning år 2007, och 350 miljoner kronor 2008 och 2009 för att möjliggöra höjd pedagogisk kvalitet i verksamheten. - Tillsammans med Allians för Sverige satsar vi 1,1 miljarder kronor på skolan 2007. Dessa satsningar inkluderar bland annat 600 miljoner kronor för lärares akademiska fortbildning, 50 miljoner kronor för lärares möjligheter att forska, 170 miljoner kronor för tätare och bättre granskningar av varje skolas kvalitet samt 40 miljoner kronor för kontrollstationer i skolår tre, fem och åtta och likvärdiga betyg i skolår nio. __________________ Roberta Alenius Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 57 88 +46-73-682 81 13

Ämnen

  • Ekonomi, finans