Pressmeddelande -

Moderaterna begär aktuell debatt i skolfrågan

I dag, måndagen den 1 november, begär moderaternas gruppledare Mikael Odenberg en aktuell debatt om situationen i den svenska grundskolan. I dag, måndagen den 1 november, begär moderaternas gruppledare Mikael Odenberg en aktuell debatt om situationen i den svenska grundskolan. Begäran bifogas nedan i sin helhet: ---------------------------------------- Stockholm 2004-11-01 Begäran om aktuell debatt i skolfrågan Skolverket presenterade i förra veckan den "Nationella utvärderingen av grundskolan 2003". Rapporten var alarmerande och Skolverket ser med oro på resultatutvecklingen i skolan: "Utvärderingen visar på brister när det gäller kunskapsmålen i flera ämnen - i synnerhet beträffande förmågan att läsa längre texter i svenska, innehållsliga kunskaper i de samhällsorienterande ämnena, begreppsförståelse i kemi samt försämrade kunskaper i matematik. Där rättvisande jämförelser är möjliga med tidigare utvärderingar från 1992 och 1995, visar utvärderingen för-sämrade resultat år 2003 i t.ex. matematik, kemi och läsfärdigheter i svenska." Det framgår av utvärderingen att dagens grundskola inte svarar mot de nationella målen för undervisning och betygsättning. Anmärkningsvärt är att var tredje lärare saknar lärarutbildning och utbildning i det ämne som de undervisar i. Det är oacceptabelt att mer än vart fjärde barn inte når de uppsatta kunskapsmålen. Grundskolans uppgift måste vara att tillförsäkra varje barn gedigna kunskaper och därmed ge var och en goda förutsättningar och valmöjligheter inför fortsatta studier och yrkesarbeten. I ett kunskapssamhälle är skolan en central del av välfärdspolitiken. Bristande kunskaper ger bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap. Mot bakgrund av den verklighet som beskrivs i Skolverkets utvärdering begär moderata riksdagsgruppen därför en aktuell debatt om situationen i den svenska grundskolan. För moderata riksdagsgruppen Mikael Odenberg gruppledare För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik