Pressmeddelande -

Monopolprivilegier löser inte vårdens problem

- I dag överlämnades den statliga rapporten "Högspecialiserad sjukvård - kartläggning och förslag" till regeringen. I rapporten föreslås att vårdgivare som bedriver högspecialiserad vård utan tillstånd av Socialstyrelsen ska kunna vitesbeläggas. Det är ett horribelt förslag som begränsar konkurrensen inom en stor del av vårdsektorn. Det säger moderaternas socialpolitiska talesman Cristina Husmark Pehrsson i en kommentar. - Sverige har redan världens största sjukhus. Men socialdemokratiskt styrda landsting fortsätter trots det att slå samman sjukhus i snabb takt. Nu föreslår socialdepartementets projektgrupp att småskalighet inom den högspecialiserade vården ska förbjudas helt. - Forskningen på detta område är dock långt ifrån entydig. En stor genomgång av brittiska Nuffield Institute for Health visar att stordriftsfördelarna inom vården är betydligt överskattade. Det vetenskapliga underlaget för utredningens slutsatser är därför mycket skakigt. - Moderaterna förespråkar i stället en statlig finansiering av all slutenvård, att sjukhusen görs självständiga och att kvalitetsmätningar offentliggörs. I ett sådant system skulle vårdgivarna ges lika möjligheter. Det är nämligen inte på förhand givet att Goliat vinner över David. För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel