Pressmeddelande -

Nu krävs åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten

- Nästan var fjärde arbetslös är mellan 16 och 24 år. Det senaste året har 10 000 till ungdomar blivit arbetslösa. Med nuvarande politik kan det dröja för dessa ungdomar att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Det säger moderaternas talesman i arbetsmarknadsfrågor Anders G Högmark med anledning av en rapport av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), som visar att arbetslöshetsrisken ökar om ungdomarna inte får jobb direkt efter gymnasiet. - Inte heller verkar arbetsmarknadspolitiska åtgärder fungera särskilt väl för ungdomar enligt flera studier från IFAU. Moderaterna vill därför ersätta traditionella åtgärdsprogram med företagsinriktad lärlingsutbildning för ungdomar under 25 år. Det skulle ge dem som kommer direkt från gymnasiet en möjlighet till infasning på en arbetsplats. - Vi föreslår också att den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildning utvecklas och förbättras i nära samarbete med utbildningsanordnare, högskola, näringsliv och myndigheter. Riktade sysselsättningsåtgärder för ungdomar är ytterligare ett sätt att få upp ungdomarna på banan.

Ämnen

  • Politik