Pressmeddelande -

Nya moderaterna – den nya jämställdheten

Den moderata utvecklingsgruppen för lika villkor bjuder in till seminarium. Seminariet kommer att behandla dagens skola och förskola där pojkar och flickor behandlas olika beroende på kön. Vilka goda exempel finns och vad mer kan göras? Varför förväntas flickor agera ”hjälp-fröknar” till lärare och hålla ordning på de jämnåriga pojkarna? Och varför halkar pojkar efter i skolan? Föredragande på seminariet är: Magnus Sjögren Beteendevetare och expert inom jämställdhet- och värderingsfrågor. Kajsa Wahlström Skolledare och bland annat initiativtagare till det välkända jämställdhetsprojektet på förskolorna Tittmyran och Björntomten. Rita Liedholm Projektledare och grundare av ”På lika villkor” vid skolförvaltningen i Falu Kommun. Margareta Ljungquist Enhetschef på Myndigheten för skolutveckling. Plats: Mittpoolen i Sveriges Riksdag. Ingång Riksgatan 1. Tid: 13 maj klockan 13.30-15.30 Anmälan sker senast 12 maj till johan.lindahl@riksdagen.se eller 08 786 52 44. Moderaterna vill tillvarata alla individers fulla potential och undanröja könsrollsrelaterade begränsningar. Därför har vi tillsatt en utvecklingsgrupp med både män och kvinnor som gemensamt skall jobba för att förbättra jämställdheten. Vår politik gör skillnad. Läs vidare på www.fornyelse.moderat.se eller kontakta oss på likamöjligheter@moderat.se

Ämnen

  • Politik

Relaterade event