Pressmeddelande -

Problem för kvinnor i offentlig sektor att göra karriär

Magdalena Andersson Riksdagsledamot (M) Tel: 070-645 90 90

Det är brist på specialistsjuksköterskor. En anledning är att det inte lönar sig. Beräkningar visar att en vidareutbildning till distriktssköterska lönar sig först efter 26 år och en barnsjuksköterska efter 33 år. Den sjuksköterska som väljer att vidareutbilda sig till skolsköterska kommer aldrig ikapp. Magdalena Andersson (M) belyser problemet i en rapport.


- Någonting är allvarligt fel när många sjuksköterskor känner att enda sättet för dem att göra en lönemässig karriär är att flytta till Norge eller Danmark, säger Magdalena Andersson, riksdagsledamot (M).

- Det är upp till arbetsmarknadens parter att komma överens om lönen och politiker ska inte lägga sig i lönebildningen. Men det måste till en synlig bättring. Sverige har en bra sjukvård, den får inte tappa i kompetens – det behövs istället en förstärkning!

- Fokus måste öka på medarbetarna i välfärden. De behöver större inflytande över sin arbetssituation och ökade möjligheter att påverka sin vardag. Det ska dessutom vara möjligt att göra karriär. Detta ställer givetvis höga krav på våra välfärdsverksamheter. Alla förtroendevalda moderater i kommuner och landsting måste därför ta sin del av ansvaret, säger Magdalena Andersson.

Ämnen

  • Politik