Pressmeddelande -

Regeringens tvångsåtgärder pressar Sida till svagare bistånd

- Nu avser regeringen i enlighet med sin lokaliseringspolitik att flytta 75 SIDA-tjänster till Gotland. Detta kommer att undergräva Sidas verksamhet allvarligt. Det innebär en kraftigt minskad effektivitet eftersom Sida är en global organisation som måste ha ett sammanhållet centrum. Det säger Ewa Björling, moderat riksdagsledamot och ledamot av Sidas styrelse. - Redan år 2006 skall enprocentsmålet för biståndet vara nått, och Sida ställer nu om sin verksamhet inför detta. Samtidigt genomförs en kompetensjustering för att genomföra en politik för global utveckling. Att regeringen då kör över Sida och dess styrelse på detta sätt är häpnadsväckande. - Istället för att se till biståndets effektivitet och uppfyllelse av milleniemålen, ser vi nu socialdemokratiskt maktspel på högsta nivå. Att svensk regionalpolitik går före global fattigdomsbekämpning är mycket tragiskt. För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik