Pressmeddelande -

Riksväg 45 måste bli europaväg

- I paketet för att rädda arbetstillfällen i Trollhättan har regeringen nu aviserat att riksväg 45 ska byggas ut. Då aktualiseras återigen frågan om inte riksväg 45 ska europavägsklassas. Det är viktigt att den blir ett stråk som i framtiden kan sammanbinda Nordkap med Sicilien och göra norra Skandinavien synligt på Europakartan. Med anledning av detta har den moderata riksdagsledamoten Jan-Evert Rådhström ställt en skiftlig fråga till ansvarigt statsråd Ulrica Messing för att försöka förmå regeringen att inse vikten av att ansöka om en europavägsklassning av 45:an. - Det är anmärkningsvärt att regeringen inte kan inse vikten av en utbyggd infrastruktur förrän akuta kriser uppstår och industrier försvinner från vårt land. För mer information: Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00

Ämnen

  • Politik