Pressmeddelande -

Skarpa lagändringar för att förbättra för friskolorna

Riksdagsledamöterna Sten Tolgfors (m), 073-914 5000 Ulf Nilsson (fp), 070-679 34 27 Inger Davidson (kd), 070-530 42 54 Sofia Larsen (c), 070-520 52 96 Mikaela Valtersson (mp), 070-212 91 77 -Idag röstade våra fem partier i riksdagen igenom lagändringar för att förbättra friskolors rättsäkerhet och stärka barns rätt till en bra utbildning. Skollagen ändras från den 1 juli 2006. 1. Vi inför etableringsfrihet för fristående förskolor. Förskolan skall präglas av pedagogisk mångfald och valfrihet. Kommunerna skall bevilja tillstånd för och ge bidrag till de fristående förskolor som uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Tidigare har kommuner på godtyckliga grunder kunnat säga nej även till fristående förskolor som uppfyller kvalitetskraven. De krav vi ställer avser bl.a. personalens utbildning och lämplighet, samt att lokalerna är ändamålsenliga. Läroplanen ska ligga till grund för kvalitetsbedömningen. De fristående förskolorna ska vara öppna för alla barn, vilket inte krävs idag. 2. Vi ändrar lagen så att gymnasiefriskolor tillåts erbjuda individuellt program. I dag får en fristående gymnasieskola inte anordna utbildning för elever på ett individuellt program. En friskola kan heller inte få bidrag för elever på IV från kommunerna. Detta begränsar valfriheten för de elever som kanske behöver den bäst. Oppositionen har format lagförslaget som medger IV i friskolor och föra fram det för riksdagen. Socialdemokraterna har tvingats godta vårt lagförslag, efter att regeringen misslyckats med att få majoritet för sitt skollagsförslag.. 3. Vi begär att regeringen snarast ska lägga fram lagförslag som gör att friskolors bidrag skall kunna prövas i domstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det vore en avgörande rättssäkerhetsreform för fristående skolor, som vi i en omfattande text visar grunderna för. 4. Vi begär vidare att regeringen snarast ska lägga fram lagförslag som ger Skolverket möjligheter att förena ett föreläggande med vite. För kommunala huvudmän innebär vite att en reell sanktionsmöjlighet införs. För friskolor innebär vite en chans att åtgärda bristerna i verksamheten innan godkännandet återkallas. Samtliga riksdagsledamöter i riksdagens utbildningsutskott __________________ Mårten Wennberg Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm + 46-8-786 45 15 + 46-73-682 81 11

Ämnen

  • Utbildning