Pressmeddelande -

Tolgfors KU-anmäler Baylan

- Konstitutionsutskottet bör granska skolministerns agerande gentemot Skolverket, om det förekommit informella kontakter i syfte att få verket att avveckla en kontroversiell avdelning för utvärdering och detta i så fall är förenligt med bestämmelsen i regeringsformen 11 kap 7 § om myndigheternas självständighet. Det skriver den moderata riksdagsledamoten och skolpolitiska talesmannen Sten Tolgfors i sin Ku-anmälan av skolminister Ibrahim Baylan. Anmälan bifogas nedan i sin helhet. ----- Till riksdagens konstitutionsutskott Jag vill för Konstitutionsutskottets granskning anmäla skolminister Ibrahim Baylans styrning av Skolverket. Bakgrunden är följande. I samband med att Skolverket presenterade rapporten "Mer kunskap för pengarna” uppmanade skolministern verket att dra tillbaka rapporten, vars slutsatser var mycket politiskt kontroversiella. Skolverket drog då tillbaka rapporten. Verkets ledning tog avstånd från dess slutsatser att friskolor var mer effektiva än kommunala skolor. Omfattande informella kontakter mellan utbildningsdepartementets ledning och Skolverket kartlades av media. KU valde senare att kritisera ministerns agerande. Rapporten presenterades nyligen på nytt och slutsatserna var väsentligen de samma. Skolverkets generaldirektör valde än en gång att kritisera dess politiskt kontroversiella slutsatser. Nu meddelas att den avdelning inom Skolverket som arbetar med utvärdering och arbetat fram rapporten skall läggas ner. Det är svårt att undvika bilden av att skolministern missnöje med den berörda avdelningen inom Skolverket inte skulle ha påverkat generaldirektörens agerande. Skolverket ska agera självständigt och öppet redovisa sina undersökningsresultat oavsett vilka dessa är. Skolverkets granskning av skolor skall vara opartisk och oberoende. Det är allvarligt om det sker en politisering av granskningen av skolan, eller en indirekt politisk styrning av myndigheten från regeringskansliets sida. Konstitutionsutskottet bör granska skolministerns agerande gentemot Skolverket, om det förekommit informella kontakter i syfte att få verket att avveckla en kontroversiell avdelning för utvärdering och detta i så fall är förenligt med bestämmelsen i regeringsformen 11 kap 7 § om myndigheternas självständighet. Sten Tolgfors

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor