Pressmeddelande -

Tolgfors KU- anmäler regeringens användning av förordningsmakten

Riksdagsledamot Sten Tolgfors 0739-14 50 00 - Regeringen beslutade i mars förändringar i grundskoleförordningen som var avsedda att ingå i förslaget till ny skollag. Men regeringen misslyckades med att förhandla fram en majoritet i riksdagen för detta lagförslag, så istället väljer de att lyfta ut förändringarna till förordning. Resultatet blir att riksdagen saknar möjlighet att ta ställning till förslagen. Jag vill nu att Konstitutionsutskottet ska granska skolminister Ibrahim Baylan och regeringens användning av förordningsmakten. Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik, med anledning den anmälan han idag lämnat till Konstitutionsutskottet. - Regeringen har tidigare skrivit i utkastet till Lagrådsremiss angående ny skollag: ”En bärande tanke med detta förslag är att de frågor som bedöms som så principiellt viktiga att de bör beslutas av riksdagen skall regleras i lag och inte i förordning.” Nu agerar man i direkt strid med detta. - Det är en delvis ny situation att regeringen saknar majoritet i riksdagen för sin politik på ett betydande sakområde. Riksdagen kringgås när användningen av förordningsmakten vidgas. ----------------------------------------------------------- Anmälan till KU bifogas i sin helhet nedan Härmed ber jag att för Konstitutionsutskottets granskning anmäla skolminister Ibrahim Baylan och regeringens användning av förordningsmakten. Bakgrunden är de av regeringen den 23 mars beslutade förändringarna i bl.a. grundskoleförordningen. Dessa var aviserade och avsedda att ingå i förslaget till ny skollag, men eftersom regeringen inte klarat att förhandla fram en majoritet för detta lagförslag, så väljer den att istället lyfta ut förändringarna till förordning. Detta undandrar riksdagen möjlighet att ta ställning till förslagen. I utkastet till Lagrådsremiss angående ny skollag skriver regeringen: ”En bärande tanke med detta förslag är att de frågor som bedöms som så principiellt viktiga att de bör beslutas av riksdagen skall regleras i lag och inte i förordning.” Nu agerar man i direkt strid med detta. Ur Ekot 23 mars 2006: ”De här förändringarna - tillsammans med många andra - fanns i förslaget till ny skollag- som regeringen lagt på is på obestämd tid. Det finns ingen majoritet i riksdagen för lagförslaget. Just de här förändringarna har regeringen kunnat besluta om själv genom ändrade förordningar.” Det är en delvis ny situation att regeringen saknar majoritet i riksdagen för sin politik på ett betydande sakområde. Riksdagen kringgås när användningen av förordningsmakten vidgas. Riksdagens majoritet saknar möjlighet att yttra sig i frågan. Konstitutionsutskottet bör granska skolministerns och regeringens användning av förordningsmakten, om den är förenlig med grundlagen, samt hur långt en vidgning av förordningsmakten är förenlig med grundlagens intentioner. Sten Tolgfors __________________ Roberta Alenius Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 57 88 +46-73-682 81 13

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor