Pressmeddelande -

Tolgfors (m), Idag grundläggs en valfrihetsrevolution i Sverige

Riksdagsledamot Sten Tolgfors 0739-14 50 00 Idag grundläggs en ny valfrihetsrevolution i Sverige -Idag för vi genom skarpa lagändringar fram grunden för en ny valfrihetsresolution i Sverige. Från den 1:a juli ska etableringsfrihet för fristående förskolor som uppfyller Läroplanens kvalitetskrav införas och friskolor ges rätt att erbjuda elever det individuella programmet. Det säger Sten Tolgfors, moderaternas talesman i skol- och utbildningspolitik med anledning av riksdagsdebatten om friskolor idag, där en fempartimajoritet ska formas för bättre friskolevillkor. -Lagen ska ge barn och föräldrar tillgång till en ökad mångfald av förskolor, och större möjligheter att finna en verksamhet som passar det egna barnet, socialt och pedagogiskt. Det kommer också att ge bättre möjligheter för förskolans lärare att förverkliga sina pedagogiska idéer och finna alternativa arbetsgivare. -Efter 1 juli skall en kommun ge tillstånd till fristående förskolor som möter kvalitetskraven och skall ge bidrag till förskola med tillstånd. Valfrihet finns i många kommuner, men motarbetas som mest där den skulle behövas som bäst. Idag kan en kommun på rent godtyckliga grunder hindra förskolor från att etablera sig, alldeles oavsett hur god kvalitet de håller. -Kvalitetskraven avser bl.a personalens utbildning och lämplighet, samt att lokalerna är ändamålsenliga. Läroplanen ska ligga till grund för kvalitetsbedömningen. Det är samma krav som idag. Förutom kravet att friskolan ska vara öppen för alla barn, vilket inte krävs idag. __________________ Mårten Wennberg Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm + 46-8-786 45 15 + 46-73-682 81 11

Ämnen

  • Politik