Pressmeddelande -

Välkommet utredningsförslag om gårdsförsäljning

- Vi moderater anser i grunden att det vore positivt om gårdsförsäljning kan tillåtas i Sverige. Utredningen hade i uppgift att komma med förslag på hur en sådan modell skulle kunna se ut; med beaktande av folkhälsoaspekter; Systembolagets försäljningsmonopol och gällande EU-regler. Nu finns utredarens förslag och jag ser fram emot remissinstansernas synpunkter. Det säger den moderata riksdagsledamoten Mats Gerdau, gruppledare i socialutskottet.

- Att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholdrycker ligger i linje med vårt mål att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och växande företag i hela Sverige. Denna utveckling av småföretagandet, huvudsakligen på landsbygden, skulle kunna bidra till utvecklingen av landsbygdens ekonomi. Gårdsförsäljning skulle också kunna ha gynnande effekter för andra branscher, tex för turismen för vilken upplevelsen av mat och dryck spelar en viktig roll.
_____________________________________________________
Henrik Hedberg Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party
Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Tel:  +46 (0) 8 786 53 27 Mob:+46 (0) 73 328 59 49 henrik.hedberg@moderat.se

Ämnen

  • Politik