Pressmeddelande -

Vi kräver besked om (s) vill överge den svenska modellen

Riksdagsledamot
Ordförande arbetsmarknadsutskottet
Hillevi Engström
Telefon: 08-786 49 74

Riksdagsledamot Tomas Tobé
Telefon 0706-68 31 00


Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parter och inte staten som reglerar löner och villkor på arbetsmarknaden. Mona Sahlin har dock vid flera tillfällen meddelat att hon vill lagstifta om rätt till heltid, och därmed förändra balansen mellan parterna, trots att det inte kommer att öka antalet heltidsanställningar. De moderata riksdagsledamöterna Hillevi Engström och Tomas Tobé kräver därför besked från den nya arbetsmarknadspolitiska talespersonen Berit Högman (s) om vad egentligen som gäller.

-Berit Högman (s) borde bekänna färg och försvara den svenska modellen. Hon borde klargöra att Mona Sahlins lagstiftningskrav om rätt till heltid inte gäller och dessutom ta avstånd från socialdemokraternas agerande i Europaparlamentet, säger Hillevi Engström och Tomas Tobé.

Frågan är var socialdemokraterna står idag. Den svenska modell som de säger sig värna riskerar nämligen att urholkas och skadas om vissa socialdemokratiska löften och förslag skulle realiseras. I Europaparlamentet har socialdemokraterna givit stöd till förslag om att EU exempelvis ska detaljreglera svenska arbetstider.

- En utveckling där EU och inte svenska fack och arbetsgivare bestämmer över löner och arbetstider på vår arbetsmarknad är ett tydligt avsteg från den svenska modellen. Även LO anser att frågan om heltid i första hand bör hanteras av parterna i kommande avtalsrörelser, avslutar Hillevi Engström och Tomas Tobé.


__________________
Petter Larsson
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 53 98
+46-73-682 80 03

Ämnen

  • Politik