Pressmeddelande -

Ytterligare ett steg mot en gemensam tjänstemarknad

Europaparlamentariker Charlotte Cederschiöld 070- 650 30 92 - Varje gång EU verkligen levererar ökad kvalitet och bättre möjligheter för människor så tycks regeringen föredra sin egen makt framför konsumentmakt och patientmakt. Men regeringen har framtiden bakom sig, i längden kommer den inte att kunna stoppa konsumenternas rätt till bättre och kvalitativa tjänster, ett första och viktigt steg togs under måndagskvällen. Det säger den moderata europaparlamentarikern Charlotte Cederschiöld med anledning av kompromissen om tjänstedirektivet. - Tjänstedirektivet är nu äntligen klart i rådet trots att det motarbetats av socialdemokraterna under hela EU-valrörelsen. Till slut enades regeringarna om ett tjänstedirektiv som kommer att börja utveckla en tjänstemarknad i EU. - Det finns inga större skillnader i det förslag som rådet antog och det förslag vi stred så hårt för i Europaparlamentet. Vi lyckades få ihop en fungerande kompromiss. En del av denna kompromiss, som Christofer Fjellner och jag drivit fram, är att vi parallellt ska få gemensamma regler för patienters rörlighet, så att EU:s medborgare kan få tillgång till den bästa vården oavsett var i EU den finns. - Bakom kulisserna myglar ministrarna så vi inte ska få patientrörlighet, vilket ger patienter sämre vård. Här behövs nu en stark opinion bland medborgarna för att förmå Kommissionen att lyssna mer på medborgarnas röst än på makthavarnas, så att de lägger det förslag på patientrörlighet som hör till kompromissen. __________________ Roberta Alenius Pressekreterare, Moderata samlingspartiet Press Secretary, The Moderate Party Moderaternas riksdagskansli 100 12 Stockholm +46-8-786 57 88 +46-73-682 81 13

Ämnen

  • Företagande