Gå direkt till innehåll
Torgny Hellberg, CEO Modexa
Torgny Hellberg, CEO Modexa

Nyhet -

Är du redo när omställningen sker?

I snart 30 år har Modexa varit en udda aktör på renoveringsmarknaden. Men allt fler ser fördelarna med våra grundprinciper – kvarboende, varsamhet och partnerskap. Nu när världsläget och kraftiga kostnadsökningar gör att nyproduktion avtar, sätts ytterligare fokus på renovering av befintliga bostadsfastigheter. Då kommer förändringstakten öka.
Snart är vi det nya normala.

En möjlighet att lägga upp mer hållbara renoveringsstrategier
Den som renoverar med kvarboende kan ställa frågan ”Vad är nödvändigt att åtgärda just nu?” i stället för ”Vad kan vi passa på att renovera när det ändå står tomt?”. När ledstjärnan är varsamhet blir utgångsläget ”Vad kan vi bevara?” snarare än ”Vad kan vi kasta ut?”.
Resultatet är en möjlighet att lägga upp bättre renoveringsstrategier. Vår ambition är, att i partnerskap med uppdragsgivaren, hitta omfattning och tempo för renovering som är ekonomiskt hållbart för såväl boende som bostadsbolag. Men det kräver ett proaktivt förhållningssätt och tid att tänka tillsammans, något som sällan ryms i standardiserade förfrågningsunderlag.

När renovering inte är ett projekt, utan en del av vardagen
Vårt motto är ”renovering medan livet pågår”. Det betyder att livet kan pågå ungefär som vanligt när vi arbetar – både för de boende och för din organisation. Att jobba enligt renoveringsstrategin Stegvis renovering med kvarboende, innebär inte samma anspänning som i ett traditionellt renoveringsprojekt. I alla fall inte när Modexa gör jobbet. Du kan ständigt ha ett pågående arbete någonstans i ditt bestånd, utan att anställa fler projektledare eller boendekommunikatörer. Hyresgästerna är nöjda, din organisation avlastas och hyrorna fortsätter komma in. Ingen av dessa effekter brukar dock räknas när man jämför priser inför valet av leverantör.

Vårt löfte om förutsägbarhet är något som många beställare längtar efter just nu
Vi lägger massor av kraft på att analysera, planera och effektivisera. Därför bjuder våra renoveringsprojekt på få överraskningar. Vi kommer att leverera i rätt kvalitet, i rätt tid och till den kostnad vi är överens om. Traditionella renoveringsprojekt slutar regelmässig 20 procent över budget efter att ändringar, tillägg och avvikelser har tröskats igenom, ofta med stor belastning på dina medarbetare. Bedömer du det i din upphandlingsmall?

Ni på beställarsidan behöver bli lika proaktiva som vi på Modexa är
Innan det blir det nya normala att jobba proaktivt och omsorgsfullt med kvarboende, så måste även beställarsidan ställa om i sitt sätt att planera och handla upp renoveringstjänster. Så länge man kör copy-paste från gamla upphandlingsdokument, är risken stor att ni får det ni frågar efter – det gamla vanliga i stället för det nya normala.

Torgny Hellberg
CEO Modexagruppen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås