Gå direkt till innehåll
Ann-Kathrin Espelin Hållbarhetsstrateg Modexa
Ann-Kathrin Espelin Hållbarhetsstrateg Modexa

Nyhet -

Modexa igång med sin första hållbarhetsredovisning!

Som branschledande företag inom hållbar renovering i hyresrätter är det självklart att Modexas hållbarhetsarbete har en påverkan på omvärlden. För att kartlägga och utveckla det arbetet väljer Modexa nu att göra sin första frivilliga hållbarhetsredovisning 2020.

– Klimatpåverkan finns vid både nybyggnation och ombyggnation. Det här är en chans att visa vilken positiv påverkan man kan ha, säger Ann-Kathrin Espelin, hållbarhetsstrateg på Modexa.

I Sverige finns idag cirka 1600 företag som är kravställda enligt årsredovisningslagen att hållbarhetsredovisa.

– Vi måste inte hållbarhetsredovisa men flera av våra kunder, de kommunala bostadsbolagen gör det och vi tror att vår redovisning kan bli en fördel för dem. Genom att lyfta fram den övergripande hållbarhetsnytta Modexa gör vid renovering kan våra kunder sedan dra nytta av de uppgifterna till sina redovisningar i och med att vi är deras leverantörer, säger Ann-Kathrin.

Hållbarhetsredovisningen kommer presenteras 2020 och blir Modexas första.

– Vi kände att tiden var mogen både internt och externt, säger Ann-Kathrin. Modexagruppen växer och utöver Kök finns nu Bad och Bostadsförädling vilket gör att vi kommer att ha större affärer och därmed även större möjligheter att påverka. Externt har omvärldens efterfrågan ökat och fler vill att man hållbarhetsredovisar. Hela klimatfrågan har lyfts upp väldigt mycket på allas agendor och jag tror det är viktigt att lyfta fram goda exempel för att inspirera andra.

Förberedelser

Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att visa upp vad man som företag uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling och ska omfatta aspekter inom miljö, mänskliga rättigheter, etik, mångfald, arbetsförhållanden och samhällsengagemang.

– Det är viktigt att identifiera ”varför”, ”vem”, ”var” och ”hur” ur ett hållbarhetsperspektiv. Varför finns Modexa och var befinner vi oss idag. Vad har vi för utmaningar, risker och möjligheter i verksamheten. Vi vill vara transparenta i vår redovisning, säger Ann-Kathrin.

Det är ett stort och brett område som ska täckas in och för att påbörja resan deltar Modexa i en workshop som anordnas av CSR VästSverige för att få insikt i hållbarhetsredovisningens olika delar.

– Vi har gått igenom vad som ska ingå, hur man lägger upp arbetet, identifierat vilka våra intressenter är och vilka aspekter som är viktigast för oss, säger Ann-Kathrin.

Det är många steg i förarbetet och Modexa arbetar i dagsläget med att göra en intressentdialog med så många som möjligt av de identifierade grupperna

– De primära intressenterna är de som har stor påverkan och intresse av Modexa, såsom våra kunder, medarbetare, leverantörer, montörer, ägare och styrelse, säger Ann-Kathrin.

Ett frågeformulär innehållande 18 påståenden som Modexa tycker är viktiga för att man ska anses vara ett hållbart och ansvarsfullt företag har tagits fram och intressenterna bjuds nu succesivt in att tycka till om dessa i en enkät.

– Vi ber dem att välja de åtta påståenden de tycker är viktigast och rangordna dem. Vi vill veta vad de tycker och hoppas de inser hur viktig den här dialogen är för oss och vårt fortsatta arbete, säger Ann-Kathrin.

Påståendena berör fyra fokusområden: hållbar ekonomi, attraktiv arbetsgivare, fossilfri verksamhet och hållbart samhälle. Enkätens svar kommer sedan i nästa steg att sammanställas och ligger till grund för prioriteringar samt för struktur och innehåll i Hållbarhetsredovisningen.

Globala hållbarhetsmål

I förberedelserna har Modexa också granskat de 17 globala hållbarhetsmålen och valt ut nio av dessa som relevanta för sin verksamhet. Det främsta är mål nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

– Det här är Modexas grundsten. Vi vill bevara det som är bra i en lägenhet och på det sätt även bekämpa klimatförändringar, vilket är mål nr 13. Det är ekonomiskt fördelaktigt både för fastighetsägare och hyresgäst. I och med att vi också jobbar med kvarboende hyresgäster tar vi hänsyn till den sociala aspekten, att ingen ska behöva flytta under renoveringen och de kan även bo kvar efter renoveringen för de vet att hyreshöjningen inte kommer bli så hög, säger Ann-Kathrin.

Hur har det varit att jobba med detta så här långt?

– Det har varit jätteroligt. Vi samlar kunskap, lär oss om våra intressenter och om oss själva genom att grotta ned oss i de här frågeställningarna. Det är en lärdom att inte bara titta inåt, utan utifrån och in, och hur andra ser på oss. Det tror jag egentligen är den viktigaste lärdomen.

Vad tycker du är värdet av att hållbarhetsredovisa?

– Internt är det ett sätt att förankra vår vision. Ett sätt att visa styrkor och svagheter, få med alla på framtidståget och skapa rätt momentum. Externa fördelar är att nå ut med vårt budskap och skapa trovärdighet. Vi vill ha en hållbarhetsredovisning som skapar engagemang, nyfikenhet och där de olika intressenterna ska känna igen sig. Den ska visa vad Modexa står för och vad vi vill framöver. 

Ämnen

Taggar


Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med inriktning på hållbar varsamhet, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med underhållsplanering och förstudie samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Presskontakt

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201