Gå direkt till innehåll
Återbruket Kikås där Mölndals Stad hanterar återbrukat byggmaterial. Andreas Svendsen, miljöstrateg tekniska förvaltningen, Mölndals Stad. Ett återbrukat tvättställ ger en klimatbesparing på ca 45 kg CO2e.
Återbruket Kikås där Mölndals Stad hanterar återbrukat byggmaterial. Andreas Svendsen, miljöstrateg tekniska förvaltningen, Mölndals Stad. Ett återbrukat tvättställ ger en klimatbesparing på ca 45 kg CO2e.

Nyhet -

"Modexa stärker och utvecklar vårt koncept”

Genom att återbruka fullt fungerande produkter vid en renovering minskar utsläppen. Modexa har ingått partnerskap med Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild. Syftet är att driva den cirkulära omställningen framåt.

CCBuild är en arena där bygg- och fastighetssektorns aktörer möts för att samverka kring återbruk och cirkulära materialflöden. Genom att förlänga livslängden på de varor som är i fint skick bidrar CCBuild med partners till en mer hållbar konsumtion.

– Marknaden är idag outvecklad vad gäller cirkulära produkter och tjänster men har en enorm potential. Vi är väldigt glada över att Modexa stärker och utvecklar vårt koncept, säger Carina Loh Lindholm, koordinator på CCBuild.

Digital plattform samlar artiklar
Sedan CCBuild startade sin plattform 2015 har de ingått partnerskap med ett hundratal aktörer. I produktbanken hamnar de varor som fortfarande har mer att ge. I skrivande stund har 445 000 enheter registrerats till ett uppskattat värde av 249 miljoner kronor. Varje vara är rankad utifrån sitt estetiska och funktionella skick.
– Om bostadsbolagen väljer att använda dessa istället för helt nya produkter finns både ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta, säger Carina Loh Lindholm.

När Modexa får en förfrågan på ett stam- och badrumsrenoveringsprojekt vill de i ett tidigt stadium peka på återbrukspotentialen för bostadsbolagen. – Vi stöter på bra och funktionella produkter som är väl värda att återbrukas istället för att materialåtervinnas och göras om till likadana produkter. Det är ineffektivt ur både resurs- och kostnadssynvinkel, säger Ann-Kathrin Espelin, hållbarhetsstrateg på Modexa, och fortsätter:
– Vi lever i ett slit och slängsamhälle, där standard är att riva ut och byta ut, men vi borde istället uppgradera och förlänga livslängden på de produkter som har mer att ge. Det är så våra föräldrar har tänkt och så vi borde tänka.

”Sverige har chans att bli ledande”
Mölndals stad har samarbetat med CCBuild sedan 2019. Kommunen hyr ut plats till de aktörer i projektet som vill mellanlagra material och administrerar även butiken ”Bruksbutiken” med begagnade varor inom bygg och trädgård där merparten av produkterna samlas in via hushållen i Mölndals Stad.
– Vi matas varje dag med att vi borde köpa, köpa, köpa. Vi som kommun vill göra människor uppmärksamma på möjligheterna inom (återbruk), redesign och upcycling, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg på tekniska förvaltningen i Mölndals Stad.
Han tycker att kommuner har möjlighet, men också en skyldighet, att påskynda den gröna omställningen. Sverige har chans att bli ledande på området, menar han.
– I ett land med stort entreprenörskap och många ingenjörer finns möjligheter att utveckla nya affärsmodeller för produkter och tjänster, och föregå som gott exempel. Vi kan bygga upp en marknad, där de offentliga aktörerna står för investering, och sedan sälja kunskapen vidare till den globala marknaden. Potentialen är enorm och vi har bara börjat skrapa i ena hörnet, säger Andreas Svendsen.

Ämnen

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås