Gå direkt till innehåll
HSB Mölndal provar en ny väg och renoverar stammar och badrum med kvarboende hyresgäster.
HSB Mölndal provar en ny väg och renoverar stammar och badrum med kvarboende hyresgäster.

Nyhet -

Smidiga lösningar som underlättar för alla parter

En kortare arbetstid på plats och en löpande dialog med de boende. Det lockade HSB Mölndal att gå från en traditionell renoveringsfirma till Modexa när deras hyresrätter skulle renoveras. Resultatet är gladare hyresgäster – något som märktes redan under förstudien.

När HSB Mölndal skulle dra igång renoveringar med stambyte i 115 lägenheter i Krokslätt valde de att gå en annan väg än de brukar. Efter noggranna efterforskningar, då de bland annat hälsade på ett av Modexas referensprojekt i Örebro, föll valet på Modexa.
– Modexa arbetar med mjuka värden redan från start. De för en dialog med hyresgästerna och vi får tidigt veta vad de önskar och behöver. Det är framtidens modell, tror jag, säger Lars-Gunnar Börve, affärsområdeschef teknik på HSB Mölndal.

”Innebär en otrolig trygghet”
HSB Mölndal är vana vid traditionella renoveringar. Det innebär många hantverkare på plats och en renoveringstid på uppemot åtta veckor. Genom att använda sig av Modexa säkrar de istället en kortare arbetstid på plats och skapar en delaktighet hos de boende från start.
– Vi vill inte hamna i en situation där renoveringen tar tid och blir stökig. Om de boende inte kan bruka lägenheten måste vi avstå från att ta ut hyra. Det finns därför också ekonomiska incitament i att ändra modell, säger Lars-Gunnar Börve.
Modexas affärsmodell visade sig vara framgångsrik redan under förstudien, som blev klar vid årsskiftet. Flera av de boende har uttryckt glädje över att ha blivit hörda.
– De uppskattar inte minst igenkänningsfaktorn i sin lägenhet, det vill säga att en och samma person är på plats varje dag. Arbetssättet innebär en otrolig trygghet för våra hyresgäster. Modexa har smidiga lösningar som underlättar för alla parter,
säger Camilla Kärrman, förvaltare på HSB Mölndal.

Får in mänskligheten tidigt i projektet
På Modexa vet man att det är lika mycket ett socialt som tekniskt projekt att renovera bostäder. Förstudien bygger på fyra perspektiv: bostadsbolagets intresse, hyresgästens bästa, bostadsfastighetens behov samt själva genomförandeprocessen. Studien avslöjar hyresgästens önskningar och behov i ett tidigt skede.
– Det är lätt att hamna i frågor som rör teknik men det finns fler perspektiv. Genom att faktiskt prata med och fråga hyresgästerna kan vi hitta en balans. De boende vill ofta vara delaktiga. Det handlar i grund och botten om trygghet, säger Peter Freidlitz, affärsrådgivare på Modexa.
Förstudien kan ske genom enkäter, workshops, intervjuer på plats med mera, beroende på varje projekts omfattning. Resultaten ligger sedan till grund för att genomförandet ska kunna ske på ett så effektivt sätt som möjligt.
– Man behöver ha med sig mänskligheten genom hela projektet. Det blir en behagligare resa för alla inblandade; både hyresgäster och bostadsbolag blir nöjdare, säger Peter Freidlitz.

Ämnen

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås