Gå direkt till innehåll
Ta del av Modexas  prisade hållbarhetsmodell

Nyhet -

Ta del av Modexas prisade hållbarhetsmodell


Vår ledstjärna är att resultatet av vårt arbete alltid ska vara bästa möjliga utifrån ett Hållbarhetsperspektiv. Vår unika modell visar oss vägen dit och vi ser att vårt arbete gör skillnad – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Modexas hållbarhetsarbete, i hur vi renoverar inne i lägenheter, har utmärkts med Stora Hållbarhetspriset Borås 2021, Guldstänk Västerås 2019 och Årets Hållbarhetsleverantör HBV 2019. Den stora vinsten för oss ligger i hur vi framgångsrikt hjälpt Sveriges bostadsbolag att skapa långsiktigt hållbara resultat till en rimlig kostnad, lägre klimatpåverkan och hyresgäster som har råd att bo kvar även efter renoveringen.

Så hur ser vår hållbarhetsmodell ut? Till en början har vi utvecklat den med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen och de identifierade hållbarhetsaspekterna.

Vårt uppdrag bygger på:

  • Vår värdegrund (Kunden först, Respekt för människan, Hållbarhet – på riktigt) 
  • Vårt motto (Renovering medan livet pågår)
  • Vår ansats (Kvarboende, Industriella processer och Prefabricering, Varsamhet och Kvalitet, Färdiga koncept och Hållbarhetens tre dimensioner)

Modellen är sedan uppbyggd likt ett hus där varje våning representerar våra fem fokusområden: Sunda affärer, Attraktiv arbetsplats, Ansvarsfull resursanvändning, Hållbar leverantörskedja och Hållbart erbjudande. Dessa tillsammans ger oss förutsättningarna att utveckla och nå Modexas vision; Att skapa ett bättre boende för alla människor som har sitt hem i lägenhet.


I våra arbetsprocesser säkerställer vi också att vi i alla affärer och beslut bidrar i enlighet med de globala målen. Vi har identifierat att vi kan bidra och göra stor skillnad i minst 12 av dem, exempelvis mål nr 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur där Modexa bidrar till en hållbar industri genom prefabricering, hög resursanvändning, optimerad leverans samt resurseffektivt montage.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg, Modexa Tel. 033-23 33 51, ann-kathrin.espelin@modexa.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Torgny Hellberg

Torgny Hellberg

Presskontakt Koncernchef 033-232201

Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

Modexa AB
Ramnåsgatan 1
501 10 Borås