Gå direkt till innehåll
Förlängt samarbete med Lundbergs Fastigheter

Pressmeddelande -

Förlängt samarbete med Lundbergs Fastigheter

Modexa och Lundbergs Fastigheter har samarbetat i över 20 år och väljer nu att utöka samarbetet. Detta som en del i Lundbergs Fastigheters arbete mot en klimatneutral verksamhet till år 2030. Målsättningen omfattar hela värdekedjan, från hyresgäster till partners, leverantörer och medarbetare.

Det ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete att ta vara på de resurser vi har och då är Modexa konceptet en bra lösning. Vi får en betydligt mindre klimatpåverkan jämfört mot att byta ut hela köket och det är en uppskattad åtgärd av våra kunder, säger Peter Lundgren, regionchef väst på Lundbergs Fastigheter.

  Hos oss på Modexa ligger hållbarhet i vårt DNA och vi har arbetat med det i snart 25 år. Vi ser att det är allt fler inom bostadsbranschen som ser hållbarhet och miljö som en viktig del i sin affärsstrategi.

  Genom att fortsätta sitt samarbete med oss väljer Lundbergs Fastigheter en lösning som är bra både för miljön, hyresgästen och för fastighetsbolaget. Vid en renovering med Modexa så sparar man mer än 70% koldioxid-utsläpp jämfört mot om man sätter in ett helt nytt kök, säger Mikael Larsson på Modexa.

   Lundbergs Fastigheter genomför köksrenoveringar i mellan 200 - 250 lägenheter per år. För hyresgästerna innebär valet av Modexa att de kan bo kvar i sin lägenhet under renoveringen. Tack vare att renoveringsprocessen är planerad i förväg och så mycket som möjligt är prefabricerar i Modexas fabrik i Västerås så minimeras också tiden montörerna är i bostaden.

   Lundbergs Fastigheter ser också att allt fler av deras hyresgäster efterfrågar hållbart renoverade bostäder. Redan idag återvinner och återanvänder man så mycket som möjligt, däribland med kök från Modexa, och intresset från hyresgästerna har varit stort.

   På Modexa jobbar vi med ”Stegvis renovering” – vilket betyder att vi bevarar det som är bra i lägenheterna och endast byter ut det som behövs, när det behövs.

   För ytterligare information:

   Kontaktperson Modexa: Torgny Hellberg,033-23 22 01
   Kontaktperson Lundbergs Fastigheter: Peter Lundgren, 054-15 67 55

   Ämnen

   Kategorier


   Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med inriktning på hållbar varsamhet, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med underhållsplanering och förstudie samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

   Om Lundbergs Fastigheter. ”För ett hållbart cityliv” är fyra ord som sammanfattar Lundbergs Fastigheters syfte och drivkraft. De flesta av företagets fastigheter finns i citykärnan. Det är där vi kan göra störst skillnad, idag och i framtiden. Lundbergs Fastigheter är ett helägt dotterbolag till investeringsbolaget Lundbergs – ett börsnoterat ”familjeföretag” med över 50000 aktieägare i Sverige och i utlandet. Företaget äger och förvaltar sina fastigheter själva, och erbjuder citylägen inom tre områden: Bostäder, Kontor samt Handels- och mötesplatser.

   Kontakter

   Torgny Hellberg

   Torgny Hellberg

   Presskontakt Koncernchef 033-232201

   Modexa - Renovering medan livet pågår - Ett smartare, humanare och mer lönsamt sätt att renovera lägenheter!

   Om Modexa. Renovering medan livet pågår. Modexa tar ett helhetsansvar för renovering av lägenheter med fokus på Hållbarhet – På riktigt, enligt strategin vi benämner Stegvis renovering. Återbruk, prefabricerade koncept, industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster gäller i alla våra uppdrag. Modexa är ett privatägt bolag som bistår kunderna med stöd i omställningen av deras underhållsstrategier, förstudier och underhållsplanering samt genomförande av renoveringsprojekt och löpande underhåll. Vi har en rikstäckande organisation som ansvarar för hela kedjan; från lägenhetsanpassad produktion och logistik till installation i över 12 000 lägenheter årligen. Läs mer på modexa.se

   Modexa AB
   Ramnåsgatan 1
   501 10 Borås